Xem xét các phương pháp kiểm tra tính bảo mật của trang web thương mại điện tử

Kiểm thử thương mại điện tử là gì?

    Thử nghiệm thương mại điện tử được định nghĩa là thử nghiệm ứng dụng Thương mại điện tử (mua sắm trực tuyến). Nó giúp ngăn ngừa các lỗi và tăng giá trị cho sản phẩm bằng cách đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.

    Mục tiêu của thử nghiệm là đảm bảo:

 • Độ tin cậy của phần mềm
 • Chất lượng phần mềm
 • Đảm bảo hệ thống
 • Hiệu suất tối ưu và sử dụng công suất

    Thiết lập hệ thống thương mại điện tử là một quá trình phức tạp và phục thuộc vào nhiều biến số cụ thể của thị trường. Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống Thương mại điện tử, việc kiểm tra trở nên bắt buộc.

Các loại kiểm thử cho hệ thống thương mại điện tử

    Một số loại thử nghiệm phổ biến được đưa vào hệ thống thương mại điện tử là:

STT Các loại kiểm thử Quy trình kiểm thử
1 Browser compatibility (Tính tương thích của trình duyệt web) Thiếu hỗ trợ cho các trình duyệt ban đầu. Tiện ích mở rộng cụ thể của trình duyệt. Kiểm tra trình duyệt trên các nền tảng chính: Linux, Windows, Mac...
2 Page display (Hiển thị trang) Các trang hiển thị không chính xác. Thông báo lỗi thời gian chạy. Thời gian tải trang kém. Siêu liên kết chết, phụ thuộc plugin, định cỡ phông chữ, v.v.
3 Quản lý Session Session hết hạn. Lưu trữ session
4 Usability Thiết kế không trực quan. Điều hướng trang web kém. Điều hướng danh mục. Thiếu sự trợ giúp-hỗ trợ
5 Content Analysis Nội dung gây hiểu lầm, xúc phạm và kiện tụng. Hình ảnh miễn phí bản quyền và vi phạm bản quyền. Chức năng cá nhân hóa. Sẵn có 24/7
6 Availability (Tính khả dụng) Sự từ chối của dịch vụ tấn công. Mức độ không có sẵn không thể chấp nhận được
7 Back-up and Recovery (Sao lưu và phục hồi Thất bại hoặc không phục hồi. Sao lưu thất bại. Khả năng chịu lỗi
8 Transactions (Giao dịch) Tính toàn vẹn của giao dịch. Thông lượng, Kiểm toán
9 Shopping order processing and purchasing (Xử lý đơn đặt hàng và mua hàng) Chức năng giỏ hàng. Xử lý đơn hàng. Xử lý thanh toán. Theo dõi đơn hàng
10 Internationalization (Quốc tế hóa) Hỗ trợ ngôn ngữ. Hiển thị ngôn ngữ. Nhạy cảm văn hóa. Kế toán khu vực
11 Operational business procedures (Các hoạt động thủ tục kinh doanh) Thủ tục điện tử đối phó tốt như thế nào. Quan sát các nút thắt cổ chai
12 System Integration (Tích hợp hệ thống) Định dạng giao diện dữ liệu. Tần số giao diện và kích hoạt. Cập nhật. Dung lượng giao diện. Hiệu suất tích hợp
13 Performance (Hiệu năng) Tắc nghẽn hiệu suất. Xử lý tải. Phân tích khả năng mở rộng
14 Login and Security Khả năng đăng nhập. Thâm nhập và kiểm soát truy cập. Truyền thông tin không an toàn. Tấn công web. Virus máy tính. Chữ ký điện tử.

Kiểm tra hiệu suất - ưu tiên hàng đầu trong Thương mại điện tử

    Chỉ cần trì hoãn khoảng 250 mili giây thời gian tải trang, là điều khiến khách hàng tiếp tục tìm đến đối thủ cạnh tranh của bạn. Gã khổng lồ bán lẻ Walmart đã đại tu tốc độ trang web của họ và nhận thấy tỷ lệ chuyển đổi của khách truy cập và doanh thu tăng 1%.

    Hiệu suất của trang web của bạn phụ thuộc vào những yếu tố này:

 • Thông lượng:
  • Yêu cầu mỗi giây
  • Giao dịch mỗi phút
  • Số lần thực thi mỗi lần nhấp chuột
 • Thời gian đáp ứng
  • Thời lượng của một nhiệm vụ
  • Số giây trên mỗi nhấp chuột
  • Tải trang
  • Tra cứu DNS
  • Khoảng thời gian giữa nhấp chuột và xem trang

Các công cụ hữu ích để lập bản đồ trang web thương mại điện tử

 • UsabilityHub: Nền tảng kiểm tra người dùng và bảng nghiên cứu của UsabilityHub giúp bạn cải thiện trải nghiệm người dùng của các ứng dụng và trang web của mình. Nhận phản hồi từ những người thực.
 • HotJar: Nó hiển thị các khu vực được nhấp chuột và không nhấp chuột nhiều nhất của các trang web bởi khách truy cập
 • FiveSecondTest: Công cụ này đảm bảo rằng thông điệp của bạn được truyền đạt một cách hiệu quả nhất có thể, chỉ trong năm giây, nó cho biết mọi người nhớ lại gì về thiết kế trang web của bạn
 • Feng-GUI: Nó mô phỏng tầm nhìn của con người trong năm giây đầu tiên và dự đoán những gì một con người thực có nhiều khả năng sẽ nhìn vào
 • Tối ưu hóa: Nó cho phép bạn kiểm tra theo dõi, nhấp chuột, chuyển đổi hoặc bất kỳ thứ gì khác quan trọng đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Những thách thức của thử nghiệm thương mại điện tử

 • Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật để bảo vệ dữ liệu và danh tính của khách hàng
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn trợ năng để hỗ trợ các thị trường và khu vực kinh doanh đa ngôn ngữ
 • Kiểm tra kết thúc và quản lý kiểm tra cho các chương trình chuyển đổi thương mại điện tử lớn
 • Khả năng mở rộng và độ tin cậy của các ứng dụng

    Tài liệu tham khảo: https://www.guru99.com/testing-e-commerce-applications.html

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan