Giới thiệu về JavaScript
Học Javascript bắt đầu với Hello, World
Tự làm quen với các bài tập và gửi đoạn code đầu tiên của bạn bằng cách hoàn thành bài đầu tiên "Hello, World!".
Luyện tập
JavaScript là gì?

    JavaScript là ngôn ngữ kịch bản hướng đối tượng, đa nền tảng được sử dụng để làm cho các trang web có tính tương tác (ví dụ: có hoạt ảnh phức tạp, nút có thể nhấp, menu bật lên, ...). Ngoài ra còn có các phiên bản JavaScript phía máy chủ nâng cao hơn, chẳng hạn như Node.js, cho phép bạn thêm nhiều chức năng hơn vào trang web ngoài việc tải xuống tệp (chẳng hạn như cộng tác trong thời gian thực giữa nhiều máy tính). Bên trong môi trường máy chủ (ví dụ: trình duyệt web), JavaScript có thể được kết nối với các đối tượng trong môi trường của nó để cung cấp khả năng kiểm soát theo chương trình đối với chúng.

    JavaScript chứa một thư viện tiêu chuẩn gồm các đối tượng, chẳng hạn như Array, DateMath học cũng như một bộ cốt lõi gồm các thành phần ngôn ngữ như toán tử, cấu trúc điều khiển và câu lệnh. JavaScript cốt lõi có thể được mở rộng cho nhiều mục đích khác nhau bằng cách bổ sung cho nó các đối tượng bổ sung. Ví dụ:

  •     JavaScript phía máy khách mở rộng ngôn ngữ cốt lõi bằng cách cung cấp các đối tượng để điều khiển trình duyệt và Mô hình đối tượng tài liệu (DOM) của nó. Ví dụ: tiện ích mở rộng phía máy khách cho phép ứng dụng đặt các thành phần trên biểu mẫu HTML và phản hồi các sự kiện của người dùng như nhấp chuột, nhập biểu mẫu và điều hướng trang.
  •     JavaScript phía máy chủ mở rộng ngôn ngữ cốt lõi bằng cách cung cấp các đối tượng liên quan đến việc chạy JavaScript trên máy chủ. Ví dụ: tiện ích mở rộng phía máy chủ cho phép ứng dụng giao tiếp với cơ sở dữ liệu, cung cấp tính liên tục của thông tin từ lệnh gọi này sang lệnh gọi khác của ứng dụng hoặc thực hiện thao tác tệp trên máy chủ.
Ví dụ về JS
HTML Iframe
Một số bài viết liên quan
Devsne VN 6187 lượt xem

[NodeJS] Bài 8 - Event và Emitter

Devsne VN 7642 lượt xem

Promises/Deferred trong AngularJS

Devsne VN 1937 lượt xem

Xây dựng app chat realtime với VueJS - NodeJS - Express - SocketIO (Phần 2)

Devsne VN 5325 lượt xem

How To Get Current Date And Time In Node.js

Devsne VN 931 lượt xem

Tips and tricks trong ReactJS

Devsne VN 8028 lượt xem

Một số cách sử dụng JSX trong React

Devsne VN 2338 lượt xem

Tìm hiểu về Reactjs căn bản

Devsne VN 7826 lượt xem

Giới thiệu Google Speech to Text API dịch một audio file sang text trên nền tảng Nodejs

Devsne VN 9329 lượt xem

Creating VueJS Files Using CLI and Plopjs

Devsne VN 8939 lượt xem

Nodejs - Express Framework