Giới thiệu về Python
Học Python bắt đầu với Hello, World
Tự làm quen với các bài tập và gửi đoạn code đầu tiên của bạn bằng cách hoàn thành bài đầu tiên "Hello, World!".
Luyện tập
Python là gì?

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum, và phát hành vào năm 1991.

Nó dùng để:

 • Phát triển web (phía máy chủ).
 • Phát triển phần mềm.
 • Toán học.
 • System scripting.
Python có thể làm gì?
 • Python có thể được sử dụng trên máy chủ để tạo các ứng dụng web.
 • Python có thể được sử dụng cùng với phần mềm để tạo quy trình công việc.
 • Python có thể kết nối với các hệ thống cơ sở dữ liệu. Nó cũng có thể đọc và sửa đổi các tập tin.
 • Python có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu lớn và thực hiện các phép toán phức tạp.
 • Python có thể được sử dụng để tạo nguyên mẫu nhanh hoặc để phát triển phần mềm sẵn sàng sản xuất.
Tại sao nên sử dụng Python
 • Python hoạt động trên các nền tảng khác nhau (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, ...).
 • Python có cú pháp đơn giản tương tự như ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Python có cú pháp cho phép các nhà phát triển viết chương trình với ít dòng hơn một số ngôn ngữ lập trình khác.
 • Python chạy trên một hệ thống thông dịch, nghĩa là mã có thể được thực thi ngay khi nó được viết. Điều này có nghĩa là việc tạo mẫu có thể rất nhanh chóng.
 • Python có thể được xử lý theo cách thủ tục, hướng đối tượng hoặc chức năng.
Ví dụ
Compiler
Một số bài viết liên quan
Devsne VN 7193 lượt xem

Giới thiệu về type hints trong python

Devsne VN 6801 lượt xem

Cấu trúc điều khiển và vòng lặp trong Python

Devsne VN 7321 lượt xem

Top những cách copy mảng, object mà lập trình viên JS không thể bỏ qua

Devsne VN 4798 lượt xem

Pytorch Learning: Intro (Part 1)

Devsne VN 950 lượt xem

Tạo một trợ lý ảo trên facebook tự động gửi tin tức mới nhất hằng ngày bằng python selenium

Devsne VN 7149 lượt xem

How To Run Python Script In Laravel 9

Devsne VN 7772 lượt xem

[ChatterBot] Thư viện chatbot hay ho dành cho Python| phần 2

Devsne VN 3544 lượt xem

Giải pháp tối ưu cho web sử dụng Javascript: kết hợp Scrapy và Splash

Devsne VN 5164 lượt xem

Mô đun và Gói trong Python

Devsne VN 2178 lượt xem

Công cụ tự động cắt ảnh khuôn mặt với MTCNN và PyQt5