Giới thiệu về C++
Học C++ bắt đầu với Hello, World
Tự làm quen với các bài tập và gửi đoạn code đầu tiên của bạn bằng cách hoàn thành bài đầu tiên "Hello, World!".
Luyện tập
C++ là gì?
  • C++ là ngôn ngữ đa nền tảng có thể được sử dụng để tạo các ứng dụng hiệu suất cao.
  • C++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup, như một phần mở rộng của ngôn ngữ C.
  • C++ cung cấp cho người lập trình khả năng kiểm soát cao đối với tài nguyên hệ thống và bộ nhớ.
Tại sao nên sử dụng C++
  • C++ là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới.
  • C++ có thể được tìm thấy trong các hệ điều hành, Giao diện người dùng đồ họa và các hệ thống nhúng ngày nay.
  • C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mang lại cấu trúc rõ ràng cho các chương trình và cho phép sử dụng lại mã, giảm chi phí phát triển.
  • C ++ có thể mang theo được và có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng có thể thích ứng với nhiều nền tảng.
  • C++ rất thú vị và dễ học!
  • Vì C++ gần với C , C# và Java nên lập trình viên dễ dàng chuyển sang C++ hoặc ngược lại.
Ví dụ về C++
Compiler