Giới thiệu về ngôn ngữ PHP
Học Php bắt đầu với Hello, World
Tự làm quen với các bài tập và gửi đoạn code đầu tiên của bạn bằng cách hoàn thành bài đầu tiên "Hello, World!".
Luyện tập
PHP là gì?
 • PHP là từ viết tắt của "PHP: Bộ tiền xử lý siêu văn bản"
 • PHP là một ngôn ngữ kịch bản mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi
PHP có thể làm gì?
 • PHP có thể tạo nội dung trang động
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, ghi, xóa và đóng tệp trên máy chủ
 • PHP có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu
 • PHP có thể gửi và nhận cookie
 • PHP có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn
 • PHP có thể được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập của người dùng
 • PHP có thể mã hóa dữ liệu
 • Với PHP, bạn không bị giới hạn ở đầu ra HTML. Bạn có thể xuất hình ảnh hoặc tệp PDF. Bạn cũng có thể xuất bất kỳ văn bản nào, chẳng hạn như XHTML và XML.
Tại sao nên sử dụng PHP
 • PHP chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v.)
 • PHP tương thích với hầu hết các máy chủ được sử dụng ngày nay (Apache, IIS, v.v.)
 • PHP hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu
 • PHP là miễn phí. Tải xuống từ nguồn PHP chính thức: www.php.net
 • PHP dễ học và chạy hiệu quả ở phía máy chủ
Một số bài viết liên quan
Devsne VN 4696 lượt xem

[Lession 3 - PHP] Nhúng một file PHP vào trong một file PHP

Devsne VN 2781 lượt xem

Lập trình hướng đối tượng trong PHP - Phần 3

Devsne VN 3441 lượt xem

PHP thuần: Collection helper

Devsne VN 2684 lượt xem

PHP - Function

Devsne VN 5934 lượt xem

PHP: Commonly Used Custom Functions

Devsne VN 7950 lượt xem

Exploring Traits in PHP and How to Use Them

Devsne VN 3731 lượt xem

[Lession 7 - PHP] Xử lý String trong PHP

Devsne VN 10124 lượt xem

2.0 Biến trong PHP

Devsne VN 9525 lượt xem

Các lỗi phổ biến mà bạn nên tránh khi lập trình PHP

Devsne VN 10231 lượt xem

Xử lý ngày tháng trong PHP