Quy định quốc tế liên quan đến ký số và giao dịch điện tử: Phần 2

    Tiếp theo của các bộ luật cơ bản về chữ ký điện tử tại các quốc gia, dưới đây là đại diện một vài nước châu Á và các quốc gia khác.

6.Hong Kong

    Pháp lệnh của Hongkong về giao dịch điện tử (sửa đổi năm 2004) công nhận chữ ký điện tử có hiệu lực pháp lý tương đương chữ ký tay. Điều này bao gồm một chương trình định danh tự nguyện dành cho các nhà cung cấp dịch vụ xác thực điện tử, quy trình này được tạo lập để củng cố lòng tin của cộng đồng sử dụng ký điện tử.

7.Ấn Độ

    ́n Độ thông qua Luật Công nghệ thông tin năm 2000 và dựa trên Luật tiêu chuẩn của Liên hợp quốc về thương mại điện tử 1996 (UNCITRAL). Tại ́n Độ, một bản hợp đồng đủ tính pháp lý không phải lúc nào cũng yêu cầu chữ ký tay. Luật của ́n Độ cũng công nhận tính pháp lý của chữ ký điện tử. Vậy bước tiếp theo là gì? Việc sử dụng chữ ký số tại ́n Độ đòi hỏi các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý khác, vì vậy bạn phải đảm bảo rằng đã tìm hiểu hết về các luật liên quan, đặc biệt về ngành nghề kinh doanh của bạn.

8.Kuwait

    Quy định về chữ ký điện tử tại Kuwait được gọi là Luật số 20/2014 (Luật ET). Luật này bao gồm các điều luật về văn bằng điện tử, tin nhắn, thông tin, tài liệu và chữ ký điện tử. Luật này áp dụng lên các đối tượng nào? Tại Điều 19, một chữ ký được công nhận là chữ ký điện tử bảo mật khi nó đáp ứng các điều kiện bắt buộc do luật quy định.

9.Malaysia

    Luật Chữ ký điện tử được quy định bởi Bộ luật giao dịch điện tử 2006. Tại Malaysia, chữ ký tay không bắt buộc trong một hợp đồng có giá trị pháp lý. Vậy luật Chữ ký điện tử có mục đích gì? Bộ luật của Malaysia được ban hành công nhận tính pháp lý của chữ ký điện tử, nghiên cứu và tìm hiểu kỹ giúp doanh nghiệp bạn tránh được những rắc rối, có lẽ an toàn vẫn hơn!

10.Mexico

    Chữ ký điện tử tại Mexico được quy định bởi nhiều bộ luật, quy định của tổ chức, tùy theo địa phương mà tại đó, tài liệu được ký điện tử. Người dùng có thể lựa chọn nhà cung cấp nào? Giải pháp tốt nhất là lựa chọn dịch vụ của nhà cung cấp tại địa phương.

11.Qatar

    Luật giao dịch điện tử và thương mại điện tử của Qatar được chuẩn hóa dựa trên bộ luật của Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu u EU, được ban hành vào năm 2010. Điều này không được áp dụng đối với bất kỳ tài liệu nào liên quan tới gia đình và tình trạng cá nhân. Luật này có điểm tương đồng với luật của Kuwait hay không? Câu trả lời là có, tại Qatar, một chữ ký điện tử phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cần thiết theo danh sách do chính phủ ban hành.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan