Post method với Body Parser trong Nodejs, thử làm chức năng thêm mới

    

Mở đầu

    Tiếp tục với series Nodejs cơ bản trong bài hôm nay mình sẽ giới thiệu về Post method cùng với Body Parser và ứng dụng nó để làm chức năng thêm mới. OK vậy bắt tay vào việc luôn nhé 😄

Thực Hiện

Ý tưởng

    Để thực hiện được chức năng thêm mới :

 •     Phía client: phải có một form để người dùng điền thông tin, và phía client phải gửi data mà người dùng nhập lên để phía server tiến hành xử lý.

 •     Phía server: phải làm sao đó để bắt được data mà client gửi lên và thực hiện chức năng thêm mới.

      Cơ mà vấn đề ở đây là server sẽ lấy data từ dưới client gửi lên kiểu gì :v, Như ở bài trước của mình thì là dùng req.query để lấy được data ở url được client gửi lên thế thì cái này thì có cái nào tương tự không nhỉ, đáp án là có đó chính là req.body, Nhưng để dùng được req.body thì chúng ta cần phải cài một moudule tên là body parser mình sẽ nói về module này sau, bây giờ chúng ta cần tạo một file view để người dùng có thể nhập thông tin cho bài viết mới. Mình sẽ tạo một file có tên là create.pug với nội dung như sau:

head
style.
	label, input, button {
	margin: 10px;
	}
h1 Create Post
form(action="/create" method="POST")
	label(id="id")
	input(type="text", placeholder="id", name="id")
	br
	label(id="title")
	input(type="text", placeholder="title", name="title")
	br
	button Create

    Bên file index.js thì khai báo một router để render file create.pugvừa tạo ở trên

app.get('/create', function(req, res){
  res.render('create', {
  });
})

    Ok vậy là đã xong bên client bây giờ chúng ta mở trình duyệt xem thử nhé

    

    hiện ra như thế này là oki rồi nhé 😄. Tiếp theo sẽ là xử lý bên server, như đã nói ở trên chúng ta cần cài đặt module body-parser. Như mọi khi thôi để cài đặt module thì chỉ cần chạy lệnh

yarn add body-parser --save

    là được. Sau khì cài đặt xong thì chúng ta sẽ khai báo trong file index.js như sau:

const bodyParser = require('body-parser')
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }))

    Các bạn muốn hiểu rõ hơn thì có thể lên đây để đọc thêm. Tiếp theo mình sẽ log ra xem như thế nào nhé. đây là code

app.post('/create', function (req, res) {
  console.log(req.body)
})

    Mình nhập vào input như thế này và ấn Create

    

    Đây là kết quả log mình nhận được

    Bây giờ chúng ta sẽ lưu data vừa nhận được nhé, bạn chỉ cần sửa lại post method vừa viết ở trên như sau:

app.post('/create', function (req, res) {
  posts.push(req.body)
  res.redirect('/');
})

    ở đây mình sẽ lưu data lấy từ req.body vàng mảng posts sau đó sẽ redirect về trang hiển thị danh sách posts. Ở trang danh sách posts mình thêm một thẻ a để có thể chuyển về trang thêm mới. Đây là kết quả

    

    Hoặc bạn có thể đưa thông tin vừa nhận được ra một trang mới như thế này

    bằng cách thêm một file new-post.pug với nội dung như sau :

h1 New Product
p id:
 span= data.id
p title:
 span= data.title
a(href='/create') New

    và sửa lại post method như thế này :

app.post('/create', function (req, res) {
  res.render('new-post', {
    data: req.body
  });
})

kết Luận

    Như vậy là mình đã giới thiệu đến các bạn Post method với Body Parser trong Nodejs, thử làm chức năng thêm mới Tuy nhiên có một số lưu ý ở bài viết này đó là dữ liệu người dùng nhập vào chưa được validate trước khi submit, và data được lưu vào mảng nên khi f5 lại sẽ bị mất, Những vẫn đề này sẽ được giải quyết ở những bài tiếp theo. Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân nên mọi người có thắc mắc hay góp ý gì thì hãy coment xuống bên dưới để mình được biết, cảm ơn các bạn đã đón đọc.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan