Object detection đơn giản sử dụng Template Matching và OpenCV

Introduction

    Hello mọi người, trong bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn một kỹ thuật object detection mà không sử dụng machine learning mang tên Template Matching.

    Template matching cho phép chúng ta phát hiện vật thể trong ảnh đầu vào bằng cách sử dụng một ảnh tham chiếu (template) chứa vật thể cần phát hiện. Cách thuật toán hoạt động:

 • Trượt ảnh template trên ảnh đầu vào (giống tích chập 2D)
 • Ảnh template sẽ được so sánh với cửa sổ trượt tương ứng trên ảnh đầu vào bằng một công thức. Một số phương pháp so sánh được hỗ trợ trong opencv được cho ở hình dưới

    

    Trong bảng trên, TT là ảnh template, II là ảnh đầu vào. Khi ta trượt ảnh template trên ảnh đầu vào, một metric sẽ được tính toán tại mỗi pixel của ma trận đầu ra RR. Ma trận RR sẽ có kích thước nhỏ hơn ảnh đầu vào (giống với kết quả khi thực hiện tích chập). Giá trị mỗi pixel của RR biểu diễn mức độ trùng khớp của ảnh template với vị trí tương ứng trên ảnh đầu vào. Từ đó, ta có thể chọn ra pixel có giá trị cao nhất (nếu muốn detect 1 vật thể) hoặc lấy threshold RR (nếu detect nhiều vật thể).

    Ưu điểm:

 • Nhanh, đơn giản
 • Không tốn công làm data

    Nhược điểm

 • Template phải rất giống với vật thể trong ảnh cả về kích thước độ nghiêng, ... Nếu khác biệt quá lớn sẽ không phát hiện được.

Template matching trong opencv

    Đầu tiên các bạn cài đặt opencv đã nhé

pip install opencv-contrib-python

    Opencv cung cấp sẵn hàm cv2.matchTemplate() cho thuật toán template matching. Hàm này nhận vào 3 tham số chính

 • Ảnh đầu vào input chứa vật thể cần detect
 • Ảnh template temp1
 • method: cách tính ma trận output RR

    Để minh họa chạy thuật toán, ta sẽ cần 1 ảnh đầu vào và 1 ảnh template. Ở đây mình sẽ dùng 2 ảnh này. Ảnh template đã được mình crop ra từ 1 vùng của ảnh đầu vào để cho kết quả tốt nhất

    

    Đầu tiên ta import các thư viện và đọc ảnh vào

import cv2 
import matplotlib.pyplot as plt

def imshow(img, figsize=(6, 6)):
  fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(figsize))
  ax.axis('off')
  ax.imshow(img)
  
img = cv2.imread('spade.png')
#Convert to grayscale
img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
template = cv2.imread('template.png', 0)
w, h = template.shape[1], template.shape[0]
imshow(img)

    Tiếp theo, ta gọi hàm cv2.matchTemplate() với img_graytemplate

res = cv2.matchTemplate(img_gray,template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
imshow(res)

    

    Ở trên mình visualize ma trận output RR. Những vị trí sáng hơn là những vị trí có độ tương đồng cao với ảnh template. Tiếp theo ta lấy threshold để lọc ra những vị trí này

THRESHOLD = 0.95
loc = np.where(res >= THRESHOLD)

#Draw boudning box
for y, x in zip(loc[0], loc[1]):
  cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (255,0,0), 1)
imshow(img)

    Và kết quả là:

    

    Trông rất tốt đúng không nào! Nếu các bạn muốn phát hiện thêm những hình quân bích ở dưới thì có thể hạ threshold xuống, và tất nhiên các trường hợp false positive cũng sẽ tăng theo.

THRESHOLD = 0.6
loc = np.where(res >= THRESHOLD)

#Draw boudning box
for y, x in zip(loc[0], loc[1]):
  cv2.rectangle(img, (x, y), (x + w, y + h), (255,0,0), 1)
imshow(img)

    

    Lý do có nhiều các đường bao dày lên như vậy là do có nhiều bounding box bị vẽ đè lên nhau. Để loại bỏ bớt các bạn có thể sử dụng thuật toán như Non Maximum Suppression. Và thật may mắn khi có bài viết rất hay về chủ đề này tại đây của tác giả Lê Minh Chiến.

Kết luận

    Trong bài viết này, mình đã giới thiệu tới các bạn thuật toán Template Matching sử dụng opencv. Đây là một kỹ thuật khá đơn giản, có thể áp dụng cho một số bài toán phát hiện vật thể trong các điều kiện nhất định. Nếu các bạn thấy có ích thì hãy like, share hoặc upvote nhé. Chào tạm biệt và hẹn các bạn ở bài viết sau 😃

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan