Các thuật toán và kỹ thuật logic phức tạp trong game như pathfinding, collision detection, audio processing
Các thuật toán và kỹ thuật logic phức tạp trong game
  • Pathfinding là quá trình tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 điểm trong game, thường được sử dụng để di chuyển đối tượng (ví dụ nhân vật) từ vị trí này đến vị trí khác trong game. Các thuật toán pathfinding phổ biến trong game bao gồm A* và Dijkstra.
  • Collision detection là quá trình xác định khi các đối tượng trong game va chạm với nhau. Nó thường được sử dụng để xử lý va chạm giữa các vật thể trong game, ví dụ như bóng và sân cỏ trong game bóng đá. Các kỹ thuật collision detection phổ biến trong game bao gồm bounding volumes và pixel-perfect collision detection.
  • Audio processing là quá trình xử lý âm thanh trong game, bao gồm việc tạo ra hiệu ứng âm thanh, xử lý âm thanh thời gian thực và mix các đoạn âm thanh lại với nhau. Các kỹ thuật audio processing phổ biến trong game bao gồm reverb, EQ (equalization) và phaser.
Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Minh Nhân Hoàng
2023-03-30 15:03:42

Các thuật toán phức tạp, chẳng hạn như alpha-beta pruning, có thể giúp tối ưu hóa AI trong game và mang lại trải nghiệm chơi game vượt trội

Bình An Hoàng
2023-03-30 15:00:24

Pathfinding có thể là một vấn đề khó khăn trong thiết kế game, nhưng các thuật toán như A* và Dijkstra có thể giải quyết được vấn đề này một cách hiệu quả

Ðông Phong Bùi
2023-03-30 14:58:38

Pathfinding là một trong những thuật toán quan trọng nhất trong game design để đảm bảo các nhân vật trong game di chuyển đến các vị trí hợp lý và tránh va chạm với đối tượng khác

Một số bài viết liên quan