10 Dự án JavaScript để Xây dựng Kỹ năng Phát triển Web của Bạn
Dưới đây là 10 dự án JavaScript để xây dựng kỹ năng phát triển web của bạn:
  1. Một trò chơi như Tic Tac Toe
  2. Một trang web để tìm kiếm và tải hình ảnh từ Unsplash hoặc Flickr
  3. Một trang web tạo bảng tương tác bằng cách sử dụng HTML, CSS và JavaScript
  4. Một ứng dụng ghi chú đơn giản
  5. Một trang web giới thiệu các sản phẩm bất động sản với các tiện ích như lọc sản phẩm và xem chi tiết sản phẩm
  6. Một trang web giới thiệu các công ty, nhân viên và dữ liệu liên quan
  7. Một ứng dụng tính toán và hiển thị các khoản vay và lãi suất
  8. Một chức năng nhập liệu để thêm, xóa và sửa các mục trong danh sách
  9. Một trang web chấm công đơn giản
  10. Một trang web nơi người dùng có thể nhập mã zip và xem thời tiết hiện tại và dự báo cho vùng đó.
Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan