Tool nhận dạng chữ tiếng Việt qua ảnh

    Xin chào mọi người, đợt dịch này cuối tuần rảnh rỗi không đi chơi đâu được nên mình học về cách triển khai mô hình deep learning bằng ba công cụ: torchserve, streamlit và docker. Và mình có áp dụng những kiến thức mình học được để làm một project nho nhỏ để chia sẻ cho mọi người. Đó là tool Nhận diện chữ tiếng Việt qua ảnh. Các bạn có thể tải toàn bộ mã nguồn ở đây nhé..

    . Image Text Recognition Tool

    Bài viết này mình sẽ giới thiệu qua về tool nho nhỏ này của mình 😃 Có chú ý nho nhỏ là tool này mình không tâp trung quá nhiều về phần mô hình OCR nên có thể không thể tốt cho tất cả các trường hợp. Các bạn dùng mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu của mình để đạt kết quả như mong muốn nhé. 😃

1. Serving mô hình OCR bằng torchserve

     Ảnh minh họa TorchServe

    TorchServe là một công cụ hỗ trợ triển khai các mô hình deep learning được viêt bằng framework torch. Quá trình sẽ gồm nhiều bước trung gian nhưng do không phải chủ đề của bài viết lần này, mình sẽ không giới thiệu chi tiết trong bài viết lần này. Các bạn có thể tham khảo bài viết TorchServe, công cụ hỗ trợ triển khai mô hình PyTorch để biết thêm chi tiết nhé. Mô hình OCR mình đánh giá khá phức tạp so với các mô hình detection, classifcation, mình có thực hiện serving mô hình với TorchServe qua các bước sau:

 • Chuyển mô hình được viết bằng Pytorch sang dạng TorchScipt. Các bạn có thể tìm hiểu trực tiếp tại trang INTRODUCTION TO TORCHSCRIPT
 • Chuẩn bị file handler.py . File handler.py sẽ đảm nhận việc nhận dữ liệu được truyền vào thông qua các request được gửi đến, thực hiện các công việc: tiền xử lý, dự đoán và trả các kết dự đoán. Các bạn có thể tham khảo file ocr_handler.py mà mình đã viết sẵn ở đây
 • Lưu mô hình về file có đuôi .mar đã được TorchServe quy định.

    Mình có cung cấp sẵn hai file: ocr_model.marocr_handler là hai file cuối cùng có thể giúp bạn hoàn toàn triển khai được công cụ này.

2. Streamlit

    Streamlit là thư viện hỗ trợ tạo ra web app có giao diện đơn giản mà chất lượng cũng rất tuyệt vời, hỗ trợ rất nhiều cho dân machine learning hay data science chúng mình. Các bạn có thể tham khảo Streamlit Docs để tìm hiểu thêm thông tin nhé. Còn đây là đoạn code của mình để tạp ra giao diện như trên ảnh demo của mình

import streamlit as st
import numpy as np
from PIL import Image
import requests
import base64
import cv2

max_width_str = f"max-width: 1200px;"
st.markdown(
  f"""
  <style>
  .reportview-container .main .block-container{{
    {max_width_str}
  }}
  </style>
  """,
  unsafe_allow_html=True,
)

st.markdown(
  "<h1 style='text-align: center;'>Image Text Recognition Tool</h1>",
  unsafe_allow_html=True,
)
st.markdown(
  "<p style='text-align:center;'>Hanoi, 2021 by Sun Asterisk AI Team</p>",
  unsafe_allow_html=True,
)

st.markdown(
  """
      * Click the button to upload a image file.
      * Wait for running
"""
)

ip_addr = "192.168.1.187"
url = "http://" + ip_addr + ":8085/predictions/ocr_model"
uploaded_file = st.file_uploader("Upload Image", type=[".png", ".jpg", ".jpeg"])
if uploaded_file is not None:
  image = np.asarray(Image.open(uploaded_file))
  img_str = cv2.imencode('.jpg', image)[1].tostring() # Encode the picture into stream data, put it in the memory cache, and then convert it into string format
  b64_code = base64.b64encode(img_str) # Encode into base64
  response = requests.post(url, files={'body': b64_code})

  st.image(image)
  if response.status_code == 200:
    st.markdown('***Predicted result***: {}'.format(response.text))

    À có một chú ý nho nhỏ để hai service streamlit và torchserve có thể giao tiếp được với nhau, bạn cần thay giá trị biến ip_addr bằng địa chỉ ip máy bạn muốn chạy. Ví dụ địa chỉ ip máy mình là 192.168.1.187. Bạn có thể kiểm tra bằng cách:

ip addr show

    Tìm địa chỉ bắt đầu bằng 192.168.x.x và thay thế vào biến ip_addr

3. Đóng gói bằng docker

    Để thuận tiện mang sản phẩm tới bất cứ đâu triển khai mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như thiếu package, lỗi version, blabla thì mình đã quyết định đóng gói docker cho sản phẩm của mình.

    Ở đây mình chia thàng 2 service là streamlittorchserve.

version: '3.5'
services:
 torchserve:
  image: torchserve
  build: .
  ports:
   - "8085:8085" #Inference address
   - "8086:8086" #Management address
   - "8087:8087" #Metrics address
  command: torchserve --start --ncs --model-store ./serve/model_store --models ./serve/model_store/ocr_model.mar --foreground --ts-config ./serve/config.properties
 streamlit:
  image: streamlit
  ports: 
   - "8501:8501"
  command: streamlit run app.py

    Để bật ứng dụng trên máy các bạn, các bạn thực hiện hiện lần lượt các câu lệnh sau nhé:

    Build image streamlit cho service streamlit:

docker build -t streamlit -f ./DockerfileStreamlit .

    Build image torchserve và start server, giao diện

docker-compose up

    Lúc này bạn có thể ra pha một tách cafe và nhâm nhi trong lúc chờ đợi thành quả thôi 😃

4. Lời kết

    Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình. Hy vọng bài viết của mình sẽ đem lại cho các bạn nhiều cái nhìn về các công cụ engineering trong Machine learning bên cạnh các kiến thức về các mô hình, các thuật toán khô khan. Chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ nhé 😀

    Tài liệu tham khảo:

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan