Sử dụng Fragment trong GraphQL

    

1. Fragment trong GraphQL là gì?

 • Trong GraphQL có một khái niệm hay được sử dụng là Fragment. Trong bài viết ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu khái niệm này là như thế nào nhé.
 • Một GraphQL Fragment là một phần tử có thể tái sử dụng trong GraphQL Query.
 • Trong GraphQL sẽ có những lúc bạn gặp phải những tình huống mà bạn cần phải query các field giống nhau trong các câu query khác nhau. Khi mà bạn nhận thấy các câu query của bạn có nhiều các field bị lặp lại tại nhiều vị trí khác nhau. Bạn có thể tóm chúng lại thành một đơn vị có thể tái sử dụng gọi là Fragment.
 • Một GraphQL Fragment cho phép bạn khai báo một bộ các field và sử dụng chúng trong nhiều câu query. Bạn có thể liên tưởng Fragment trong GraphQL có nét tương đồng như là function trong nhiều ngôn ngữ lập trình. Bạn khai báo function ở một chỗ và bạn gọi đến function ở nhiều chỗ dùng đến nó. Chúng đều là các phần tử tái sử dụng được.

2. Các thành phần của một Fragment

 • Chúng ta hãy đi vào tìm hiểu các thành phần của một Fragment với cấu trúc mẫu bên dưới
  fragment Name on TypeName {
   field1
   field2
   field3
  }
  
 • Một Fragment sẽ bao gồm 3 thành phần sau
  • Name: Tên riêng biệt cho 1 Fragment (mỗi một Fragment có 1 tên riêng)
  • TypeName: Kiểu của object trong GraphQL Schema mà Fragment được tạo ra từ đó, hay được lồng trong đó
  • Body: Body của Fragment định nghĩa các trường nào sẽ được query (field1, field2, field3)

3. Lợi ích của việc sử dụng GraphQL Fragment

    Tại sao Fragment lại là một khái niệm rất "cool" trong GraphQL

 • Thứ nhất, bởi tính tái sử dụng của Fragment: Với Fragment, bạn có thể cấu trúc các câu query của bạn thành các phần tử có thể sử dụng được ở nhiều chỗ mà không cần phải viết lặp đi lặp lại.
 • Caching: GraphQL Client tận dụng các Fragment để cung cấp các option caching. Xem thêm apollographql.com/docs/react/caching/cache-interaction/

4. Tạo GraphQL Fragment

 •     Chúng ta hãy cùng học cách tạo một GraphQL Fragment qua một vài ví dụ nhé. Trong những ví dụ trong bài viết này, mình sử dụng Github's public API và viết query dựa trên nó. Bạn cũng có thể chạy các câu query trên Github GraphQL Explorer

  {
   googleRepo: repository (owner:"google", name:"WebFundamentals") {
    name
    owner {
     id,
     avatarUrl
     resourcePath
     url
    }
   }
   facebookRepo: repository (owner:"facebook", name:"react") {
    name
    owner {
     id,
     avatarUrl
     resourcePath
     url
    }
   }
  }
  

      Chúng ta nhận thấy ở đây là chúng ta đang query cùng các field bên trong field owner nhiều lần. Đây là lúc thích hợp để chúng ta sử dụng Fragment

 •     Chúng ta sẽ tạo một fragment gọi là ownerInfo với từ khoá fragment. Để tạo một Fragment chúng ta phải nói cho GraphQL biết rằng Fragment này được tạo ra trên field nào. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ tạo 1 Fragment trên fieldRepositoryOwner

 •     Trong Body của Fragment, chúng ta có thể bao gồm tất cả các field của đối tượng RepositoryOwner. Ở đây chúng ta định nghĩa các field là id, avatarUrl, resourcePath, url là các field của fragment ownerInfo

  // fragment ownerInfo for RepositoryOwner fields
  fragment ownerInfo on RepositoryOwner {
   id
   avatarUrl
   resourcePath
   url
  }
  

5. Sử dụng một GraphQL Fragment

 • Chúng ta có thể sử dụng Fragment mà chúng ta sử dụng ở ví dụ trước trong phạm vi một query bằng việc sử dụng toán tử ... và theo sau là tên của Fragment
  // GraphQL Query with fragments
  
  {
   googleRepo: repository(owner: "google", name: "WebFundamentals") {
    name
    owner {
     ...ownerInfo //fragment
    }
   }
   facebookRepo: repository(owner: "facebook", name: "react") {
    name
    owner {
     ...ownerInfo //fragment
    }
   }
  }
  
 • Response của query khi chúng ta sử dụng Fragment sẽ không thay đổi so với khi chúng ta không sử dụng Fragment. Fragment chỉ đơn giản là làm cho câu query được clean hơn, dễ đọc, và tái sử dụng
  // GraphQL JSON Response
  
  {
   "data": {
    "googleRepo": {
     "name": "WebFundamentals",
     "owner": {
      "id": "MDEyOk9yZ2FuaXphdGlvbjEzNDIwMDQ=",
      "avatarUrl": "https://avatars1.githubusercontent.com/u/1342004?v=4",
      "resourcePath": "/google",
      "url": "https://github.com/google"
     }
    },
    "facebookRepo": {
     "name": "react",
     "owner": {
      "id": "MDEyOk9yZ2FuaXphdGlvbjY5NjMx",
      "avatarUrl": "https://avatars3.githubusercontent.com/u/69631?v=4",
      "resourcePath": "/facebook",
      "url": "https://github.com/facebook"
     }
    }
   }
  }
  

6. Kết luận

 • Fragment là một khái niệm rất thú vị trong GraphQL, nó cho phép tái sử dụng trong khi viết các câu query, loại bỏ các đoạn mã phải viết đi viết lại, giúp các câu query dễ đọc dễ hiểu hơn. Mong qua bài viết này, các bạn sẽ hiểu hơn về khái niệm Fragment và có thể sử dụng Fragment khi viết GraphQL Schema cũng như không bỡ ngỡ mỗi khi đọc Schema có sử dụng Fragment
 • Nguồn tham khảo

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan