Lỗi phần mềm và vòng đời lỗi // Bug, Defect và Lifecycle // Tester // Testing - DDTCMT

Bug / Defect là gì ?

 •     Là trạng thái bất ổn của hệ thống, sản phẩm: UNSTABLE.

 •     Đặc thù:

  • Phải có dấu hiệu.
  • Đa phần lỗi là tái hiện / mô phỏng lại được. Hiếm, xác suất ít khó gặp.
  • Chỉ xảy ra khi có hoạt động: Tác động từ trong / từ bên ngoài.
  • Phụ thuộc vào nhận thức từng cá nhân trong team.
 •     Loại:

  • Lỗi bên trong sản phẩm ( tạo ra sản phẩm, đọc yêu cầu, hình thái sản phẩm, chức năng, ... ).
  • Lỗi bên ngoài sản phẩm ( tính cách team, khách hàng, .... ) .
  • Lỗi quy trình.
  • Lỗi môi trường.
  • Lỗi không thể sửa.
 •     Đa phần team tìm được lỗi bên trong.

 •     Các loại khác chưa chuyên sâu vì đâu mà ra:

  • Chủ yếu chơi trò tâm lý: KH, TEAM, BOSS, members, mem ơ.
  • Dựa vào môi trường.

Vòng đời

    Theo lý thuyểt

    Abstract: Những cái đang nghi ngờ, tranh cãi, tranh luận. Không biết có phải là lỗi hay không. Nếu không phải là lỗi thì " Cancelled / Dismissed ". Nếu là lỗi thì open tạo ticket ( Bỏ qua " Approved ", sửa đi thì " Dealing " => sửa xong " Fixed " => đúng như yêu cầu thì " Closed ", sai yêu cầu thì " ReOpen ").

    Theo kinh nghiệm thực tế

    Có bugs cứ tạo ticket nếu ok fix thì fix tiếp, không thì " DISMISSED " thoi, đỡ tốn thời gian của DEV và QC/QA.

    👍Tùy từng dự án, mô hình làm việc mà quy định vòng đời lỗi.

    👍Tạo ra các lỗi đảm bảo: Lỗi đó được sửa, lỗi đó không xảy ra nữa.

    Note: Kỹ năng mềm, sự nói chuyện khôn khéo trong giải quyết tình huống rất quan trọng !

    

    [ Hướng dẫn tìm bài viết của @dtttthong bằng từ khoá ] : DDTCMT

    Các nội dung liên quan bên dưới comment.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan