Learn Kanban

    Kanban là một từ tiếng Nhật có nghĩa đen là “thẻ trực quan”. Thẻ Kanban ban đầu được sử dụng ở Toyota để giới hạn số lượng hàng tồn kho bị ràng buộc bởi “sản phẩm đang làm dở” trên một sàn sản xuất. Kanban không chỉ giảm lãng phí hàng tồn kho dư thừa mà còn cả thời gian dành cho việc sản xuất nó. Ngoài ra, tất cả các nguồn lực và thời gian được giải phóng bằng cách triển khai hệ thống Kanban có thể được sử dụng cho việc mở rộng trong tương lai hoặc các cơ hội mới. Tác giả ban đầu của Kanban là Taiichi Ohno.

Kanban là gì?

    Thuật ngữ Kanban ra đời bằng cách sử dụng các thuật ngữ như “thẻ trực quan”, “bảng hiệu” hoặc “bảng quảng cáo”, “hệ thống báo hiệu” để chỉ quy trình làm việc giới hạn Work In Progress (WIP). Kanban đã được sử dụng trong sản xuất tinh gọn trong hơn nửa thế kỷ.

    Khái niệm cốt lõi của Kanban bao gồm:

 1. Trực quan hóa quy trình làm việc
 • Chia toàn bộ công việc thành các phân đoạn hoặc trạng thái xác định, được hình dung như các cột được đặt tên trên tường.
 • Viết mỗi mục vào một thẻ và đặt trong một cột để cho biết vị trí của mục đó trong quy trình làm việc.
 1. Giới hạn WIP
 • Chỉ định các giới hạn rõ ràng cho số lượng mục có thể đang được xử lý ở mỗi phân đoạn / trạng thái quy trình làm việc. tức là, Work in Progress (WIP) bị giới hạn trong mỗi trạng thái quy trình làm việc.
 1. Đo lường thời gian dẫn
 • Thời gian dẫn đầu, còn được gọi là thời gian chu kỳ là thời gian trung bình để hoàn thành một mục. Đo lường thời gian dẫn đầu và tối ưu hóa quy trình để làm cho thời gian dẫn đầu càng nhỏ và có thể dự đoán được.

    Khái niệm Kanban này là sự triển khai trực tiếp của Hệ thống lập lịch trình kéo tinh gọn. Một mục chỉ có thể chuyển sang phân đoạn / trạng thái tiếp theo khi nó có được một vị trí trong đó.

    

Kanban - Thực hành Tinh gọn

    Việc thực hiện Kanban, cũng như các phương pháp sản xuất tinh gọn khác, chẳng hạn như Kaizen, có thể mang lại những lợi ích đáng kể cho hầu hết mọi loại công việc. Kanban hiệu quả hơn vì nó cho biết trực quan thời điểm bắt đầu và dừng sản xuất. Nó nhanh hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm tiền đáng kể so với hầu hết các mô hình sản xuất khác. Nó cũng đáp ứng trực tiếp hơn nhu cầu của khách hàng.

Kanban - Lợi ích

    Kanban có những lợi ích thường thấy sau:

 • Các nút cổ chai trở nên rõ ràng trong thời gian thực. Điều này khiến mọi người hợp tác để tối ưu hóa toàn bộ chuỗi giá trị thay vì chỉ một phần của họ.
 • Hữu ích cho các tình huống mà các hoạt động và nhóm hỗ trợ có tỷ lệ không chắc chắn và thay đổi cao.
 • Có xu hướng lan rộng khắp tổ chức một cách tự nhiên, bao gồm cả việc bán hàng và quản lý. Điều này làm tăng khả năng hiển thị của mọi thứ đang diễn ra tại công ty.
 • Giảm hàng tồn kho trong khoảng 25% -75%, do đó làm giảm chi phí của công ty.
 • Vì tất cả các phân đoạn / trạng thái trong quy trình làm việc được tổ chức trực quan, các mục bắt buộc, giảm thời gian chờ đợi và đảm bảo tốc độ, liên tục hỗ trợ tất cả các tác vụ trong quy trình làm việc.
 • Tránh sản xuất thừa hàng tồn kho, do đó cũng tiết kiệm được nguồn lực và thời gian. Điều này được gọi là loại bỏ chất thải.

Kanban và Scrum - Điểm giống nhau

    Điểm tương đồng giữa Kanban và Scrum là:

 • Cả hai đều là Agile.
 • Cả hai đều sử dụng lập lịch kéo.
 • Cả hai đều giới hạn WIP, Kanban ở cấp độ nhiệm vụ và Scrum ở cấp độ chạy nước rút.
 • Cả hai đều sử dụng tính minh bạch trong toàn bộ quá trình phát triển.
 • Cả hai đều tập trung vào việc cung cấp sớm phần mềm có thể phát hành.
 • Cả hai đều dựa trên các đội tự tổ chức.
 • Cả hai đều yêu cầu chia tác phẩm thành nhiều mảnh.
 • Trong cả hai phương pháp, kế hoạch phát hành liên tục được tối ưu hóa dựa trên dữ liệu thực nghiệm (Scrum - Vận tốc, Kanban - Thời gian dẫn / Thời gian chu kỳ).

Kanban và Scrum - Sự khác biệt

    Sự khác biệt giữa Kanban và Scrum như sau:

STT Scrum Kanban
1 Scrum quy định các vai trò. Trong Kanban, các vai trò là optional.
2 Sản phẩm tồn đọng cần được ưu tiên. Sự ưu tiên là optional.
3 Sprint phải nằm trong time-boxed. Bạn có thể chọn độ dài của sprint, nhưng khi đã chọn, độ dài tương tự sẽ được duy trì cho tất cả sprint. Các lần lặp lại trong time-boxed là optional.
4 Nhóm Scrum cần cam kết thực hiện một lượng công việc cụ thể cho sprint. Cam kết là optional.
5 Tổ chức năng chéo được quy định. Các nhóm chức năng chéo là optional. Các nhóm chuyên gia được cho phép.
6 Sử dụng vận tốc làm số liệu mặc định để lập kế hoạch và cải tiến quy trình. Sử dụng thời gian dẫn đầu (thời gian chu kỳ) làm số liệu mặc định để lập kế hoạch và cải tiến quy trình.
7 Các mục như câu chuyện, bài kiểm tra phải được chia nhỏ để có thể hoàn thành chúng trong vòng một sprint. Không có kích thước mục cụ thể được quy định.
8 Sprint backlog cho biết những công việc nào sẽ được thực hiện trong sprint hiện tại. Các tác vụ này được hiển thị trên bảng Scrum. Phạm vi của sprint là cố định. WIP bị giới hạn trên một đơn vị thời gian (giới hạn WIP là vận tốc). Nhiệm vụ được xác định ở cấp quy trình làm việc. WIP bị giới hạn cho mỗi trạng thái quy trình làm việc.
9 Không thể thực hiện bổ sung / thay đổi trong vòng chạy nước rút. Việc bổ sung / thay đổi có thể được thực hiện nếu không vượt qua giới hạn WIP.
10 Bảng Scrum mới được đặt ở đầu mỗi sprint. Bảng Kanban thì cố định.
11 Các cuộc họp hàng ngày cần được tiến hành Các cuộc họp hàng ngày là optional.
12 Biểu đồ burn-down được quy định. Không có biểu đồ cụ thể nào được quy định.

Kanban so với Scrum

    Những ưu điểm sau có thể giúp bạn lựa chọn giữa Kanban và Scrum:

 • Bạn cần chọn Kanban nếu bạn đã có các quy trình làm việc và bạn muốn cải tiến mà không làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống trong khi bạn cần chọn Scrum nếu bạn muốn giới thiệu một quy trình mới trong tổ chức.
 • Bạn có thể sử dụng Kanban trong phát triển sản phẩm với Phát triển theo hướng tính năng để theo dõi quy trình công việc trong dòng giá trị trong khi bạn có thể sử dụng Scrum để phát triển trong mỗi lần lặp lại.
 • Bạn cần xác định rõ ràng các Giới hạn WIP trong Kanban trong khi bạn cần xác định độ dài nước rút trong scrum áp đặt các giới hạn WIP một cách ngầm định.
 • Cả Kanban và Scrum đều thích ứng nhưng Scrum mang tính quy định hơn Kanban.
 • Kanban chỉ áp đặt hai Quy tắc: Trực quan hóa quy trình làm việc và giới hạn WIP trong khi Scrum áp đặt nhiều ràng buộc hơn, chẳng hạn như Sprint đóng hộp thời gian.
 • Kanban dẫn đến cải tiến quy trình tổ chức, cả về quản lý và phát triển. Kanban cũng hỗ trợ các hoạt động bảo trì. Scrum dẫn đến thông lượng cao trong các nhóm phát triển nhỏ. Nó không góp phần vào việc phát triển sản phẩm và quy trình bảo trì kéo dài thời gian với sự không thể đoán trước về quy mô của các đơn vị công việc và những thay đổi. Scrum không nhấn mạnh vào việc tối ưu hóa các hoạt động quản lý.
 • Trong Kanban, bạn có thể chọn thời điểm lập kế hoạch, cải tiến quy trình và phát hành. Bạn có thể chọn thực hiện các hoạt động này một cách thường xuyên hoặc theo yêu cầu. Lặp lại Scrum là một Sprint đóng hộp thời gian duy nhất kết hợp ba hoạt động khác nhau: lập kế hoạch, cải tiến quy trình và phát hành (nếu cần).

    Do đó, Kanban và Scrum là những công cụ hữu hiệu trong các bối cảnh cụ thể của chúng. Bạn có thể kết hợp Kanban và Scrum để thu được lợi ích tối đa từ cả hai.

    Nguồn: https://www.tutorialspoint.com/

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan