Introduction to Cloud Computing

    Cloud Computing cung cấp cho chúng ta các phương tiện mà chúng ta có thể truy cập các ứng dụng dưới dạng tiện ích qua internet. Nó cho phép chúng ta tạo, cấu hình và tùy chỉnh các ứng dụng kinh doanh trực tuyến.

    Bài viết này sẽ đưa bạn từng bước tiếp cận khi tìm hiểu các khái niệm về Cloud Computing.

Cloud là gì?

    Thuật ngữ Cloud dùng để chỉ Mạng hoặc Internet. Nói cách khác, chúng ta có thể nói rằng Cloud là một cái gì đó, hiện diện ở vị trí từ xa. Cloud có thể cung cấp dịch vụ qua các mạng công cộng và riêng tư, tức là WAN, LAN hoặc VPN.

    Các ứng dụng như e-mail, hội nghị web, quản lý quan hệ khách hàng (CRM) thực thi trên Cloud.

Cloud Computing là gì?

    Cloud Computing đề cập đến việc thao tác, định cấu hình và truy cập tài nguyên phần cứng và phần mềm từ xa. Nó cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu trực tuyến, cơ sở hạ tầng và ứng dụng.

    

    Cloud Computing cung cấp tính độc lập của nền tảng, vì phần mềm không bắt buộc phải được cài đặt cục bộ trên PC. Do đó, Cloud Computing đang giups cho các ứng dụng kinh doanh của chúng ta trở nên di động và hợp tác.

Các khái niệm cơ bản

    Có một số dịch vụ và mô hình nhất định hoạt động giúp cho Cloud Computing khả thi và có thể truy cập được đối với end user. Sau đây là các mô hình hoạt động cho Cloud Computing:

 • Mô hình triển khai
 • Mô hình dịch vụ

Mô hình triển khai

    Các mô hình triển khai xác định loại quyền truy cập vào Cloud, tức là cách Cloud được định vị. Cloud có thể có bất kỳ loại truy cập nào trong số bốn loại truy cập: Public, Private, Hybrid, và Community.

    

 • Public Cloud

    Public Cloud cho phép tất cả mọi người dễ dàng truy cập các hệ thống và dịch vụ. Public Cloud có thể kém an toàn hơn vì tính mở của nó.

 • Private Cloud

    Private Cloud cho phép các hệ thống và dịch vụ có thể truy cập được trong một tổ chức. Nó được bảo mật hơn vì tính chất riêng tư của nó.

 • Community Cloud

    Community Cloud cho phép một nhóm tổ chức có thể truy cập các hệ thống và dịch vụ.

 • Hybrid Cloud

    Hybrid Cloud là sự kết hợp của Public Cloud và Private Cloud, trong đó các hoạt động quan trọng được thực hiện bằng Private Cloud trong khi các hoạt động không quan trọng được thực hiện bằng Public Cloud.

Mô hình dịch vụ

    Điện toán đám mây dựa trên các mô hình dịch vụ. Chúng được phân loại thành ba mô hình dịch vụ cơ bản là:

 • Infrastructure-as-a-Service (IaaS): cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên cơ bản như máy vật lý, máy ảo, bộ nhớ ảo, v.v.
 • Platform-as-a-Service (PaaS): cung cấp môi trường thời gian chạy cho các ứng dụng, công cụ phát triển và triển khai, v.v.
 • Software-as-a-Service (SaaS): cho phép sử dụng các ứng dụng phần mềm như một dịch vụ cho người dùng cuối.

    Anything-as-a-Service (XaaS) là một mô hình dịch vụ khác, bao gồm Network-as-a-Service, Business-as-a-Service, Identity-as-a-Service, Database-as-a-Service hoặc Strategy-as-a-Service.

    Infrastructure-as-a-Service (IaaS) là mức dịch vụ cơ bản nhất. Mỗi mô hình dịch vụ kế thừa cơ chế quản lý và bảo mật từ mô hình bên dưới, thể hiện trong sơ đồ sau:

    

Lợi ích

    Cloud Computing có nhiều ưu điểm. Một số trong số chúng được liệt kê dưới đây:

 •     Người ta có thể truy cập các ứng dụng dưới dạng tiện ích, qua Internet.

 •     Người ta có thể thao tác và cấu hình các ứng dụng trực tuyến bất cứ lúc nào.

 •     Nó không yêu cầu cài đặt một phần mềm để truy cập hoặc thao tác ứng dụng Cloud.

 •     Cloud Computing cung cấp các công cụ triển khai và phát triển trực tuyến, lập trình môi trường thời gian chạy thông qua mô hình PaaS.

 •     Tài nguyên Cloud có sẵn trên mạng theo cách cung cấp quyền truy cập độc lập nền tảng vào bất kỳ client nào.

 •     Cloud Computing cung cấp dịch vụ tự phục vụ theo yêu cầu. Tài nguyên có thể được sử dụng mà không cần tương tác với nhà cung cấp dịch vụ Cloud.

 •     Cloud Computing mang lại hiệu quả cao về chi phí vì nó hoạt động ở hiệu suất cao với khả năng sử dụng tối ưu. Nó chỉ cần kết nối Internet.

 •     Cloud Computing cung cấp khả năng cân bằng tải để làm cho nó đáng tin cậy hơn.

Rủi ro liên quan đến Cloud Computing

    Mặc dù Cloud Computing là một sự đổi mới đầy hứa hẹn với nhiều lợi ích khác nhau trong thế giới điện toán, nhưng nó đi kèm với rủi ro. Một số trong số đó được thảo luận dưới đây:

 1. An ninh và sự riêng tư

    Đó là mối quan tâm lớn nhất về Cloud Computing. Vì việc quản lý dữ liệu và quản lý cơ sở hạ tầng trên Cloud được cung cấp bởi bên thứ ba, nên việc chuyển giao thông tin nhạy cảm cho các nhà cung cấp dịch vụ Cloud luôn có rủi ro.

    Mặc dù các nhà cung cấp dịch vụ Cloud Computing đảm bảo các tài khoản được bảo vệ bằng mật khẩu an toàn cao, nhưng bất kỳ dấu hiệu vi phạm bảo mật nào cũng có thể dẫn đến mất khách hàng và doanh nghiệp.

 1. Khóa lại

    Khách hàng rất khó chuyển từ Cloud Service Provider (CSP) này sang Cloud Service Provider (CSP) khác. Điều này dẫn đến sự phụ thuộc vào một CSP cụ thể cho dịch vụ.

 1. Thất bại cách ly

    Rủi ro này liên quan đến sự thất bại của cơ chế cách ly phân tách lưu trữ, bộ nhớ và định tuyến giữa các đối tượng thuê khác nhau.

 1. Thỏa hiệp giao diện quản lý

    Trong trường hợp nhà cung cấp public cloud, các giao diện quản lý khách hàng có thể truy cập được thông qua Internet.

 1. Xóa dữ liệu không an toàn hoặc không đầy đủ. Nó xảy ra bởi vì một trong những lý do sau:
 •     Các bản sao bổ sung của dữ liệu được lưu trữ nhưng không có sẵn tại thời điểm xóa

 •     Đĩa lưu dữ liệu của nhiều người thuê bị phá hủy.

    (Nguồn: https://www.tutorialspoint.com)

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan