Hướng dẫn tải về và cài đặt Ruby on Rails trên hệ điều hành Windows 10

    Trong bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách tải và cài đặt Ruby on Rails trên môi trường windows 10 nhằm phục vụ cho quá trình học tập và thực hành. Vì phần lớn các dependencies và các hướng dẫn của Ruby on Rails đề hoạt động tốt trên môi trường Linux nên trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể chạy được Linux trên máy windows của bạn.

    Lưu ý rằng nó chỉ hoạt động trên windows 10 64-bit

Cài đặt Windows subsystem cho Linux

    Windows 10 cho phép bạn chạy các hệ điều hành khác nhau bên trong Windows tương tự như một máy ảo nhưng được triển khai một cách ngyên bản. Chúng ta sẽ sử dụng điều này để cài đặt Ruby và chạy các ứng dụng Rails của chúng ta

    Mở Powershell as Administrator và chạy:

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

    vào store trên Windows 10 tìm kiến ubuntu vào get về máy của mình image.png

    Sau khi cài thành công, mở lên trong Start Menu hoặc chạy lệnh wsl trong PowerShell hoặc command prompt, bạn sẽ được hỏi setup một user mới cho ubuntu. Như vậy là đã cài thành công Windows subsytem cho Linux

Cài đặt Ruby

    Đầu tiên ta tiến hành cài một số dependencies cần thiết cho Ruby

sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev software-properties-common libffi-dev

    Tiếp theo ta tiến hành cài đặt rbenvruby-build

cd
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

    Tiến hành cài ruby bằng rbenv bằng câu lệnh rbenv install <phiên bản ruby> ở đây mình cài ruby 2.7.1

rbenv install 2.7.1
rbenv global 2.7.1

    Chạy ruby -v để kiểm tra phiên bản ruby nếu hiện ra ruby 2.7.1p83 (2020-03-31 revision a0c7c23c9c) [x86_64-linux] thì bạn đã cài thành công ruby cuối cùng ta chạy

gem install bundler
rbenv rehash

    để cài đặt cái bundler cần thiết

Cài đặt Rails

    Vì những ứng dụng Rails ngày nay có rất nhiều dependencies nên chúng ta cần cài một Javascript runtime là NodeJS và package manager là Yarn

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list

sudo apt update
sudo apt-get install -y nodejs yarn

    Sau khi cài xong ta tiến hành cài đặt Rails phiên bản 6.1.3.2

gem install rails -v 6.1.3.2
rbenv rehash

    Để kiểm tra Rails đã cài thành công chưa ta chạy lệnh rails -v

Tổng kết

    Vậy là ta đã cài xong ruby và rails trên windows subsystem cho Linux. Để tạo ứng dụng Rails đầu tiên ta tiến hành

Di chuyển đến ổ C trên windows (làm điều này mỗi khi bạn mở Linux console)
cd /mnt/c
Tạo một thư mục chứ project của bạn
mkdir -p code
Di chuyển vào project
cd code
Tạo một ứng dụng Rails
rails new hello-world
Di chuyển vào project hello-world và tiến hành chạy project
cd hello-world
rails server

    Truy cập http://localhost:3000 screencapture-localhost-3000-2021-08-19-19_17_24.png vậy là bạn đã có thể tiến hành lập trình ruby trên windows rồi. Hy vọng bài viết này có ích với bạn

Document

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan