HTML Webpack Plugin cho Webpack 5

    

    Bài hôm nay chúng ta sẽ học về plugin html-webpack-plugin được dùng để sắp xếp các file html theo một trật tự nhất định, giúp tối ưu file html hơn.

1. Cài đặt

    Link plugin: https://github.com/jantimon/html-webpack-plugin

    Cài cho Webpack 5

npm i --save-dev html-webpack-plugin

    Cài cho Webpack 4

npm i --save-dev html-webpack-plugin@4

2. Chuẩn bị file

    Để bài học được dễ dàng theo dõi chúng ta nên xóa các file trong folder dist và thiết lập file theo cấu trúc bên dưới

webpack-demo
 ...
 |- dist/
 |- src/
   |- index.js
 |- package.json
 |- webpack.config.js

3. Cách sử dụng

    Plugin sẽ tự động tạo một file HTML, chỉ cần import và thêm plugin vào file cấu hình webpack.config.js

const path = require('path')
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin')

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 plugins: [
  new HtmlWebpackPlugin()
 ]
}

    Giờ chạy thử webpack xem thế nào: npm run dev

    Với cấu hình trên webpack sẽ tự động tạo ra một file dist/index.html chứa các mục sau

<!doctype html>
<html>
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Webpack App</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 </head>
 <body>
  <script src="main.js"></script>
 </body>
</html>

    Lưu ý là code trên đã được mình format lại cho dễ nhìn còn thực tế là code HTML đã bị minify lại, loại bỏ tất cả các khoảng trống thừa, bỏ comment, gom các dòng code lại thành một dòng duy nhất, giảm tối đa dung lượng file, tối ưu source code hơn, vân vân và mây mây... Thực tế như này.

<!doctype html><html><head><meta charset="utf-8"><title>Webpack App</title><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"></head><body><script src="main.js"></script></body></html>

4. Option title

    Thay đổi giá trị title của trang HTML như sau

 • Tên thuộc tính: title
 • Kiểu dữ liệu: string
 • Mặc định: Webpack App

    Ví dụ chúng ta đổi title thành: Webpack từ A đến Á cùng kentrung

module.exports = {
 ...
 plugins: [
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Webpack từ A đến Á cùng kentrung'
  })
 ]
}

    Kết quả

<head>
 ...
 <title>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</title>
</head>

5. Option filename

    Thay đổi tên file HTML được output ra, bạn cũng có thể chỉ định thư mục chứa trang HTML (eg: assets/admin.html)

 • Tên thuộc tính: filename
 • Kiểu dữ liệu: string
 • Mặc định: index.html

    Ví dụ chúng ta tạo ra trang: dist/about.html

module.exports = {
 ...
 plugins: [
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Webpack từ A đến Á cùng kentrung',
   filename: 'about.html'
  })
 ]
}

6. Option template

    Quy định trang mẫu cho trang HTML được output.

 • Tên thuộc tính: template
 • Kiểu dữ liệu: string
 • Mặc định: By default it will use src/index.ejs if it exists. Please see the docs for details

    Ví dụ nếu chúng ta muốn output ra trang dist/about.html từ trang nguồn src/about-dev.html

module.exports = {
 ...
 plugins: [
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Webpack từ A đến Á cùng kentrung',
   filename: 'about.html',
   template: './src/about-dev.html'
  })
 ]
}

7. Generating Multiple HTML Files

    Để tạo ra được nhiều trang HTML, bạn chỉ cần khai báo thêm giá trị vào trong mảng plugin.

    Ví dụ chúng ta tạo ra hai trang dist/index.htmldist/about.html

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 plugins: [
  new HtmlWebpackPlugin(), // Generates default index.html
  new HtmlWebpackPlugin({ // Also generate a about.html
   title: 'Webpack từ A đến Á cùng kentrung',
   filename: 'about.html'
  })
 ]
}

8. Option chunks

    Ở phần trên lúc tạo ra hai trang dist/index.htmldist/about.html thì cả hai trang này đều load chung một file dist/main.js. Để tách riêng từng trang load từng file JS ta tạo key entry và sử dụng chunks để thêm vào

const path = require('path')
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin')

module.exports = {
 entry: {
  homepage: ['./src/index.js', './src/slider.js'],
  aboutpage: ['./src/about.js']
 },
 output: {
  filename: '[name].js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 plugins: [
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Trang chủ',
   filename: 'index.html',
   template: './src/index.html',
   chunks: ['homepage']
  }), 
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Về chúng tôi',
   filename: 'about.html',
   template: './src/about-dev.html',
   chunks: ['aboutpage']
  })
 ]
}

    Với cấu hình trên thì ta có hai trang HTML load hai file JS riêng biệt.

    Trang dist/index.html load file dist/homepage.js là kết hợp của hai file src/index.jssrc/slider.js

    Trang dist/about.html load file dist/aboutpage.js là code file src/about.js

9. Custom template

    Có bạn hỏi liệu có thể tách code HTML ra thành từng phần nhỏ rồi gọi nó vào được không?

    Tại sao lại không nhỉ?

    Javascript cũng tách ra các file nhỏ được, css cũng tách ra các file nhỏ được.

    => vậy thì html cũng sẽ làm được. Ngon!

    Một trong các cách đó là sử dụng html-loader nên các bạn phải cài đặt nó nhé

npm install html-loader --save-dev

    Ví dụ chúng ta tạo trang src/home.html và trong này gọi trang src/header.html thì cấu trúc file như này

webpack-demo
 ...
 |- src/
  - index.js
  - header.html
  - home.html
<header>
 Em là header
</header>
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head>
<body>
 <%= require('html-loader!./header.html').default %>
</body>
</html>
const path = require('path')
const HtmlWebpackPlugin = require('html-webpack-plugin')

module.exports = {
 entry: './src/index.js',
 output: {
  filename: 'main.js',
  path: path.resolve(__dirname, 'dist')
 },
 plugins: [
  new HtmlWebpackPlugin({
   title: 'Webpack từ A đến Á cùng kentrung',
   filename: 'home.html',
   template: './src/home.html'
  }), 
 ]
}

    Chạy lại webpack npm run dev và giờ mở file dist/home.html xem kết quả

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Webpack từ A đến Á cùng kentrung</title>
 <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
</head>
<body>
 <header>Em là header</header>
 <script src="main.js"></script>
</body>
</html>

    Quá tuyệt vời phải không? Các bạn thậm chí có thể đặt biến, if-else, vòng lặp, strip tag các kiểu hệt như ngôn ngữ lập trình thực thụ, giờ code HTML cũng đã lên một trình mới rồi nhé.

    Bài viết đến đây là hết, hi vọng với bài viết này các bạn đã thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan