Chúng mình có những chiêu gì để search google cho hiệu quả và ngầu?

    Có lẽ sờ-kiu sử dụng Google search là một trong những skill quan trọng nhất, đáng có nhất đối với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng ai, không chỉ các nhà phát triển~ Vậy thử cùng xem lại xem chúng mình đã giắt túi được bao nhiu nhé?

No1_Sử dụng dấu ngoặc kép ("), cưỡng chế tìm kiếm match 100%

    "what is html"

    use-google-like-a-pro-1.png

    Bỏ từ khóa vào trong dấu ngoặc kép sẽ giúp giảm tải công việc cho bộ máy tìm kiếm! Sẽ dò tìm các câu chính xác theo những gì mình đã nhập, khiến mình nhận diện được các kết quả này nhanh hơn thay vì chúng bị khuất lấp giữa bạt ngàn các kết quả khác.

No2_Sử dụng từ nối "AND" nối giữa hai từ khóa để tìm các kết quả liên quan tới cả hai từ khóa

    react AND vue

    use-google-like-a-pro-2.png

No3_Tương tự, sử dụng từ nối "OR" nối giữa hai từ khóa để tìm các kết quả liên quan tới một trong hai từ

    (html OR css) tutorial

    use-google-like-a-pro-3.png

    Khi có nhu cầu tìm kiếm đa dạng, cả AND lẫn OR sẽ giúp mọi người rất nhiều, không chỉ áp dụng tốt với phần câu mà còn cả phần từ. Một cách search linh hoạt để tìm nhiều từ cùng lúc.

No4_Sử dụng dấu gạch nối "-" để loại bỏ bớt nghĩa

    javascript -css

    use-google-like-a-pro-4.png

    Khi muốn search trái cây nhiệt đới nhưng không muốn tìm quả dứa vì bạn ghét dứa chẳng hạn? 😉 Hãy thử dấu "-" này để thấy điều kỳ diệu!

No5_ Đây là một trong những chiêu ngầu nhất! Dấu hoa thị "*" !

    "how to code * for beginners"

    use-google-like-a-pro-5.png

    Khi não cá, hãy dùng dấu hoa thị "*"!

    Khi bạn muốn search lời bài hát hay bài thơ nào đó nhưng bạn chỉ nhớ được mang máng câu hát, câu thơ đó thôi? 10% còn lại nhất định không nhớ ra? Vậy lúc đó, hãy dùng dấu hoa thị để thay thế cho những chỗ không nhớ ra đó!

No6_ Dùng "site:... + từ khóa" để tìm kiếm ở một trang web cụ thể

    site:qiita.com html

    use-google-like-a-pro-6.png

No7_Dùng "filetype:..." để tìm một định dạng file nhất định

    filetype:pdf html

    use-google-like-a-pro-7.png

    Source: https://qiita.com/chau_y/items/6b1bbf3c5217976856cc

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan