Xóa Cache Route, View, Config trên Laravel 8

    Hello mọi người
Trong dự án thực tế nhiều khi chúng thêm code vào files route hoặc config nhưng chương trình nó vẫn không chạy, không nhận code mình vừa thêm.
Để giải quyết vấn đề này chúng ta có thể sử dụng những laravel command sau để clear Cache of Route, View, Config nhé.
Clear Cache:

php artisan cache:clear

    Clear Route Cache:

php artisan route:cache

    Clear View Cache:

php artisan view:clear

    Clear Config Cache:

php artisan config:cache

    Chúng ta cũng có thể sử dụng clear cache thông qua code trong route như dưới nhé.

Route::get('/clear-cache-all', function() {
    Artisan::call('cache:clear');
  
    dd("Cache Clear All");
});

    Hy vọng bài viết này có ích cho các bạn!

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan