Javascript - == và ===

I. Problem:

    Trong Javascript, có 2 cách thức nhìn có vẻ giống nhưng lại khác nhau hoàn toàn để chúng ta so sánh các giá trị bằng nhau. Chúng chính là =====.

II. ===:

    Khi chúng ta sử dụng === trong Javascript, chúng ta đang so sánh theo hướng strict equality - nghiêm ngặt , điều này có nghĩa là chúng ta đang so sánh cả giá trị lẫn kiểu dữ liệu của biến.

5 === 5;
=> true, cả 2 đều cùng giá trị và cùng kiểu Number

'hello world' === 'hello world'
=> true

true === true
=> true

    Trong ví dụ thứ 2, chúng ta sẽ so sánh với nhiều trường hợp hơn:

console.log(77) // => 77
console.log('77') // => 77
77 === '77'
=> false

'cat' === 'dog'
=> false 

false === 0
=> false

III. ==:

    Khi sử dụng == để so sánh trong Javascript, chúng ta đang so sánh theo hướng loose equlity - lỏng lẻo. Khi sử dụng == để so sánh cho các giá trị khác kiểu, Javascript sẽ thực hiện 1 quá trình phía dưới, gọi là type coercion, nhằm ép kiểu để 2 phía của phép so sánh về cùng 1 kiểu giá trị để thực hiện so sánh. Ví dụ về ==:

77 === '77'
=> false

77 == '77'
=> true

    Các bạn có thể thấy, khi sử dụng ==, dù khác kiểu nhưng 77'77' lại bằng nhau . Khi thực hiện phép so sánh bằng ==, Javascript sẽ chuyển đổi kiểu dữ liệu của '77' giống với 77 (String -> Number). Nhưng đôi khi không phải lúc nào việc so sánh 2 giá trị khác kiểu cũng đều thuận lợi và dễ đoán. Đặc biệt, việc so sánh bằng == trong so sánh các giá trị falsy cũng rất biến ảo:

// false, 0, ''
false === 0
=> false

false == 0
=> true

false === ''
=> false
 
false  == ''
=> true

0 == ''
=> true

// null & undefined
null == null
=> true

undefined == undefined
=> true

undefined == null
=> true

// riêng với NaN, sẽ không có giá trị tương đương các falsy khác
null == NaN
=> false

IV. Javascript's Implicit Coercion:

    Tiêu đề ở đây có nghĩa là: Javascript sẽ ép kiểu các giá trị dù không có yêu cầu ép kiểu nào. Thông thường, chúng ta thường sử dụng cú pháp Number('7') để chuyển chuỗi '7' thành số. Nhưng nếu so sánh như ví dụ ở trên, Javascript đã tự động làm việc đó:

7 == '7'
=> true

    Và bởi vì sự thay đổi kiểu của biến 1 cách âm thầm, mình nghĩ đây là 1 trong những tính năng tệ nhất của JavaScript, hoặc ít nhất là tính năng mình ghét nhất:

1 + 2 = 3

1 + "2" = "12"

1 * "2" = 2

1 + true = 2

4 / [2] = 2

    Thay vì thông báo khác kiểu dữ liệu với giá trị còn lại, mình nhận được 1 kết quả với giá trị vượt xa trí tưởng tượng của mình!

    Đây chỉ là vài trong Hằng hà sa số các trường hợp mà Javascript's Implicit Coercion tạo ra. Vậy nên, hãy tỉnh táo và so sánh thật chuẩn với === nhé.

    Tài liệu tham khảo:

    Cảm ơn các bạn đã đọc qua bài viết của mình. Nếu cảm thấy hay, hãy tặng mình 1 like nhé 😄.

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan