Hướng dẫn tích hợp HAProxy và KeepAlived cho điều hòa Redis Replication

Mở đầu

    Bạn vừa học được cách dựng 1 cụm Redis Replication với các node Master - Slave kết hợp với Redis Sentinel chạy failover siêu mượt mà, trong code bạn trỏ đến địa chỉ con Master để đọc ghi dữ liệu, tuy nhiên 1 ngày đẹp trời Node Master lăn ra chết, Sentinel tự động chuyển Master sang 1 node khác khiến code bạn chạy lỗi tóe loe. Bạn bị sếp chửi, bạn buồn, bạn lên mạng tìm kiếm cách để có thể tự động xác định được node Master mới khi quá trình Failover diễn ra. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp cho vấn đề đó.

Sơ qua Redis Replication

    Hy vọng trong thời gian tới có thể viết 1 bài chi tiết về Redis Replication, còn đây là sơ lược về Redis Replication cho bạn nào chưa biết. Redis Replication sẽ gồm các node Master và Slave, node Master chịu trách nhiệm đọc-ghi, node Slave chịu trách nhiệm đọc, backup dữ liệu từ Master. Nhưng thế này thì bình thường quá, người ta nghĩ ra thêm Redis-sentinel để khi node Master down thì Sentinel sẽ tự tìm ra node Slave thích hợp (dựa trên mức độ ưu tiên replica-priority). Mô hình Redis + Sentinel thường được cài đặt sẽ như sau:

    Tuy nhiên có 1 số ý kiến cho rằng mô hình trên chưa tối ưu, mô hình tối ưu hơn sẽ là:

    Khi mà service Sentinel sẽ được tách ra 1 node riêng phòng trường hợp chết cả service Redis và Sentinel.

Bắt đầu với phần chính

     Đó là tất cả những gì về Redis Replication bạn cần biết để đi đến phần tiếp theo. Mô hình mình hướng dẫn các bạn trong bài này sẽ như phía bên trên. Ta có cụm 2 node HAProxy + KeepAlived để tìm ra Node Master trong Redis Replication. Ơ vậy tại sao cần 2 node ??? 1 node là đủ để tìm rồi mà? Đúng vậy, 1 node là đủ để tìm được rồi, tuy nhiên Redis có Failover thì HAProxy cũng cần có Failover đó là KeepAlived để tránh trường hợp node HAProxy die thì cũng tèo cả đám. Ở đây VIP không phải là 1 node mà là Virtual IP được tạo ra để Failover. Người dùng hoặc Application sẽ truy cập redis replication qua VIP.

Cài đặt và cấu hình KeepAlived

    Ở bài này mình sử dụng CentOS nên cài đặt bằng yum nếu bạn sử dụng Ubuntu thì dùng apt, tất cả đều tương tự.

    Cài đặt Keepalived với câu lệnh:

    yum -y install keepalived

    Cấu hình Keepalived tại node Master:

vrrp_script chk_haproxy {
  script "pkill -0 haproxy"
  interval 2
  weight 2
}
vrrp_instance VI_1 {
  interface eth0
  state MASTER
  virtual_router_id 51
  priority 101
  virtual_ipaddress {
    10.5.9.111
  }
  track_script {
    chk_haproxy
  }
}

    Cấu hình KeepAlived tại node Slave:

vrrp_script chk_haproxy {
  script "pkill -0 haproxy"
  interval 2
  weight 2
}
vrrp_instance VI_1 {
  interface eth0
  state BACKUP
  virtual_router_id 51
  priority 100
  virtual_ipaddress {
    10.5.9.111
  }
  track_script {
    chk_haproxy
  }
}

Giải thích:

    vrrp_script chk_haproxy là script giúp kiểm tra service haproxy còn sống không, nếu service chết priority sẽ bị giảm xuống và được chuyển sang cho node BACKUP

    interface: interface mà ta setup Virtual IP (sử dụng lệnh ifconfig để xem)

    state [MASTER/BACKUP]: Trạng thái của node

    virtual_router_id: Giá trị này ở các node phải giống nhau

    priority: Độ ưu tiên của node (Cao hơn sẽ là Master)

    virtual_ipaddress: Phần khai báo VIP

    track_script: Khai báo script bên trên

    Cấu hình để có thể bind tới địa chỉ VIP

    echo 'net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1' >> /etc/sysctl.conf

Cài đặt và cấu hình KeepAlived

    Cài đặt Keepalived với câu lệnh:

    yum -y install haproxy

    Cấu hình tại trên cả 2 node Master và Backup

global
  log     127.0.0.1 local2
  chroot   /var/lib/haproxy
  pidfile   /var/run/haproxy.pid
  maxconn   4000
  user    haproxy
  group    haproxy
  daemon
  stats socket /var/lib/haproxy/stats

defaults
  log           global
  option         redispatch
  retries         3
  timeout http-request  10s
  timeout queue      1m
  timeout connect     10s
  timeout client     1m
  timeout server     1m
  timeout http-keep-alive 10s
  timeout check      10s
  maxconn         3000

listen stats
  bind *:8080
  mode http
  stats enable
  stats uri /stats
  stats realm HAProxy\ Statistics
  stats admin if TRUE

listen redis_clusters
  bind *:6379
  mode tcp
  timeout connect 3h
  timeout server 3h
  timeout client 3h
  option tcp-check
  tcp-check connect            # Dùng để connect đến back-end server
  tcp-check send AUTH\ vccloud1\r\n    # Thêm dòng này nếu như Redis có password
  tcp-check send PING\r\n         # Check kết nối
  tcp-check expect string +PONG      # Dự đoán output trả về
  tcp-check send info\ replication\r\n   # Lấy thông tin về replication
  tcp-check expect string role:master   # Nếu trả về role là master thì xác nhận node master
  tcp-check send QUIT\r\n         # Thoát kết nối
  tcp-check expect string +OK       # Dự đoán output trả về (bỏ cũng được)
  server redis-cluster-1 10.5.9.198:6379 check inter 1s
  server redis-cluster-2 10.5.9.105:6379 check inter 1s
  server redis-cluster-3 10.5.10.126:6379 check inter 1s

Giải thích:

    Block globaldefaults chứa các config toàn cục giữ nguyên như ban đầu.

    Block Listen stats để tạo trang theo dõi trạng thái các node tại port 8080 đường dẫn /stats

    Block redis_clusters

 • bind *:6379; Cho phép truy cập từ mọi IP
 • mode: Protocol sử dụng
 • tcp-check: dùng để gửi các lệnh tcp đến back-end server tìm ra master node
 • server: Khai báo các back-end Redis Cluster Server

    Như vậy là đã cài đặt và cấu hình xong KeepAlived + HAProxy, giờ khởi động các service:

systemctl restart haproxy
systemctl restart keepalived

    Truy cập IP_MASTER:8080/stats hoặc IP_SLAVE:8080/stats có thông số như hình là HAProxy thành công (2 node Slave down - 1 node Master Up):

    Để test VIP thì bạn có thể sử dụng lệnh, hiện connected là thành công

    telnet VIP 6379

Kết

    Đây là kết quả sau quá trình gần 1 tuần tìm hiểu của mình nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót hoặc sai. Hy vọng bài viết này sẽ giúp được các bạn một chút trong công việc, nếu có thắc mắc gì thì comment ở dưới nhé. Để ủng hộ mình thì có thể Follow hoặc Vote Up nhé ))). Hẹn gặp bạn ở bài viết tiếp theo.

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan