Định dạng chữ với những thẻ HTML cơ bản

    Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nói về một vài thẻ HTML được sử dụng để định dạng văn bản. Các thẻ này giúp chúng ta nhấn mạnh tính quan trọng của các nội dung trong trang web và thường được sử dụng cho phần nội dung chính của trang.

Các thẻ định dạng có ngữ nghĩa

    Các thẻ dịnh dạng chữ trong HTML có thể được chia làm 2 loại: có ngữ nghĩa hoặc không.

    Các thẻ định dạng có ngữ nghĩa sẽ nói với các trình duyệt web về phong cách để hiển thị nội dung và đồng thời nói với các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, v.v... về tính quan trọng của nội dung đó.

    Dưới đây là một số thẻ định dạng có ngữ nghĩa.

<strong>This content is Important and should look Bold</strong> <br>
<em>This content is Important and should look Italicized</em> <br>
<del>This content is noted that it's Not accurate and Deleted</del> <br>
<sub>subscript</sub> 8 <sup>superscript</sup>

Các thẻ định dạng không ngữ nghĩa

    Các thẻ định dạng này chỉ nói với các trình duyệt web về phong cách hiển thị nội dung. Chúng không mô tả nội dung đó quan trọng như thế nào và cũng không có ý nghĩa đối với các công cụ tìm kiếm.

    Và đây là một số thẻ định dạng không ngữ nghĩa:

<b>This content should look Bold</b> <br>
<i>This content should look Italicized</i> <br>
<u>This content should look Underlined</u>

    [HTML] Bài 7 - Các Phần Tử Input & Biểu Mẫu Nhập Liệu

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan