Cách sửa các gói bị hỏng(Broken Packages) trên Ubuntu 16.04 và Debian 9

Cách 1: Sử dụng apt-get

    Thông thường, một Broken Packages sau khi được cài đặt có thể tương đối dễ sửa, nhờ vào một công cụ tích hợp bên trong apt-get. Thực hiện các lệnh sau đây:

sudo apt-get update --fix-missing
sudo apt-get install -f

    Hãy đợi khoảng 1-2 trước khi sử dụng sudo apt-get install -f để server có thể xử lí hoàn toàn lỗi. Nếu cách trên không được, hãy thử cách 2

Sử dụng dpkg và apt-get

    Chạy các lệnh dưới

sudo dpkg --configure -a

sudo apt-get clean

sudo apt-get update

    Hãy kiểm tra các Broken Packages đã sử dụng được chưa, nếu chưa hãy thử xóa các file Lock bằng cách:

sudo rm /var/lib/apt/lists/lock

    Sau đó hãy thử lại 3 lệnh trên một lần nữa

    Nguồn: fornoob

Nguồn: Viblo

Bình luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận
Một số bài viết liên quan